[Nadi Media] Vijf stappenplan toppositie in Google

In 2012 schreef ik in het kader van mijn afstudeerscriptie een vijf stappenplan waarin ik uitleg hoe je een toppositie in de Google Search Engine kan bereiken. Dit vijf stappenplan is tot stand gekomen na een aantal maanden uitvoerend onderzoek.

Stap 1. Zoekwoord onderzoek
Zoekmachinemarketing begint bij het maken van een analyse van de zoekwoorden waar jij mee gevonden wil worden in Google. Google Analytics heeft hier een handige tool voor: Hulpprogramma voor zoekwoorden. Na het invoeren van de relevante zoekwoorden geeft Google suggesties. Zoekwoorden die nauw verband met elkaar houden. Google Analytics geeft meteen aan wat de lokale en wereldwijde zoekvolumes zijn. In geval van lokale bedrijven is alleen het lokale zoekvolume relevant. Hierna is het belangrijk om de zoekwoorden te ‘testen’ in Google; toets de gevonden termen in en bekijk wat de resultaten zijn. Zo is het meteen duidelijk wie de concurrentie is, wat de concurrentie doet en hoe de doelgroep naar producten en/of diensten zoekt. Om te scoren in Google is het voor lokale bedrijven belangrijk dat zoekwoorden worden geoptimaliseerd rond de gekozen termen, altijd in combinatie met een (plaats)naam uit de provincies en omgeving.

Stap 2. Nulmeting.
De volgende stap is het meten van de huidige stand van zaken. Dit geschiedt aan de hand van een nulmeting. Hoe scoort de huidige website in Google? Hoe scoort de directe concurrentie in Google? De directe concurrentie zijn zij die in de Google Search Engine met bepaalde zoekwoorden en woordcombinaties hoger scoren dan jij.

Stap 3. On page factoren verbeteren.
Er zijn een aantal regels qua content en qua techniek waar een website aan moet voldoen om hoog te scoren in de Google Search Engine. Deze regels zijn onder te verdelen in on page factoren en off page factoren. Google scant websites op techniek, maar ook op teksten. Voor alle pagina’s binnen de website dienen teksten te komen die mensen overtuigen en verleiden om in actie te komen. Deze teksten moeten alle relevante trefwoorden voor die pagina bevatten, zoals de woorden ‘verzekering’ als het over verzekeringen gaat. Iedere pagina binnen de website van moet  trefwoorden bevatten waar zij op gevonden willen worden, maar let wel: op iedere pagina moeten andere trefwoorden worden gebruikt, afhankelijk van het onderwerp van de pagina. Gebruik deze trefwoorden ook in de alt-tag van de afbeeldingen, de pagina-url en in de meta keywords en meta description. De opbouw van de teksten is ook belangrijk.

Stap 4. Off page factoren verbeteren.
Onder off page factoren behoren de technische aspecten van de pagina, maar ook linkbuilding. Linkbuilding is het genereren van backlinks vanaf externe webpagina’s naar een eigen webpagina. Het doel van linkbuilding is het populair(der) maken van de eigen webpagina. Google haar algoritme kijkt naar webpagina’s die linken naar andere webpagina’s. Hoe belangrijker de externe website is waar de backlink is gegenereerd, hoe beter voor de zoekmachine optimalisatie van de eigen webpagina. Een backlink vanaf de website van de New York Times scoort veel beter dan een backlink vanaf een lokale nieuwswebsite. Let wel: backlinks werken (zoekmachine-technisch gezien) beter als de websites aan elkaar gerelateerd zijn.

Stap 5. Onderhoud.
Meten is weten. Dat geldt zeker voor zoekmachinemarketing. Het is natuurlijk goed om te weten wat goed scoort en het is ten slotte belangrijk om te kijken waar verbeterpunten liggen. Deze meting kan periodiek worden uitgevoerd via tools zoals Google Analytics. Google Analytics biedt ook de mogelijkheid om automatisch periodieke rapportages op te maken en te mailen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.